Что попадает в легкие если выкурить ОДНУ сигарету.

CookyTheCat
CookyTheCat
Жарияланған 15.07.2021

#shorts

Runtime 00:01:00

Түсініктемелер: 5,869
Ұсынылған бейнелер
Жарнама берушілерге арналған
сіздің жарнамаңыз үшін орын.
Симба учится кататься на скейте!🛹
Симба учится кататься на скейте!🛹
Симбочка Пимпочка
784,440